CHO THUÊ THÀNH CÔNG 48G CƯ XÁ PHÚ LÂM D, PHƯỜNG 10, QUẬN 10.

CHO THUÊ THÀNH CÔNG 48G CƯ XÁ PHÚ LÂM D, PHƯỜNG 10, QUẬN 10.

CHO THUÊ THÀNH CÔNG 48G CƯ XÁ PHÚ LÂM D, PHƯỜNG 10, QUẬN 10.

CHO THUÊ NHÀ THÀNH CÔNG!
Vào ngày thứ hai đầu tiên của năm 2021, TAM GIÁC VÀNG LAND tiếp tục hợp tác thành công cùng một thương hiệu về thịt sạch - JAPFA BEST. Chúng tôi rất hân hạnh là đơn vị đồng hành và đưa thương hiệu tiến tới vị trí chiến lược 48G Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6.
#Tamgiacvangland_Quận6
#Tamgiacvangland_JAPFABEST
#JAPFABEST
Liên hệ tư vấn miễn phí:
☎️ Hotline: 028 7300 3539
"BẤT ĐỘNG SẢN TAM GIÁC VÀNG GIÁ TRỊ THỰC TẠO NÊN THÀNH CÔNG BỀN VỮNG!!!"
- Chi tiết xem tại:
http://chothuenhaonline.com.vn/
http://tamgiacvangland.com/
+ https://www.facebook.com/batdongsantamgiacvang


+ https://www.facebook.com/ChoThueNhaOnline


+https://www.youtube.com/channel/UCABsrFEfOjyd0HMSq1gZr